Landelijk Congres Ouderbetrokkenheid

Het congres waar onderwijsprofessionals en ouders ongelooflijk worden geïnspireerd om collega’s en andere ouders in beweging te krijgen om ouderbetrokkenheid een boost te geven.

Dit congres is bedoeld voor onderwijsprofessionals en ouders uit het basis- en voortgezet onderwijs. Maar ook voor anderen die zich met ouderbetrokkenheid bezighouden: bijvoorbeeld beleidsambtenaren van de gemeente die ouderbetrokkenheid vorm willen geven in de gemeente, lerarenopleiders enzovoort.

 Het landelijk congres ouderbetrokkenheid: hét congres dat onderwijsprofessionals en ouders samen bezoeken om werk te maken van goed samenwerken. Ouderbetrokkenheid is één van de belangrijkste sleutels voor een optimale ontwikkeling van leerlingen. Of het nu om basisonderwijs of voortgezet onderwijs gaat. Zo heeft ouderbetrokkenheid een positief effect op leren, sociaal emotioneel welbevinden en LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding).

Volgens de definitie van Peter de Vries kun je ouderbetrokkenheid als volgt omschrijven: School en ouders werken effectief en efficiënt samen om de leerling steeds meer verantwoordelijkheid over zijn eigen ontwikkeling te geven (het eigenaarschap van de leerling). Deze ontwikkeling is gericht op het vergroten van kennis en sociale vaardigheden om hem tot een zelfverantwoordelijke burger te vormen.

Voor het hoofdprogramma hebben we de volgende interessante sprekers bereid gevonden om belangrijke thema’s rond ouderbetrokkenheid aan te kaarten:

Sprekers