Landelijk Congres Ouderbetrokkenheid


Het congres waar onderwijsprofessionals en ouders ongelooflijk worden geïnspireerd om collega’s en andere ouders in beweging te krijgen om ouderbetrokkenheid een boost te geven.

Dit congres is bedoeld voor onderwijsprofessionals en ouders uit het basis- en voortgezet onderwijs. Maar ook voor anderen die zich met ouderbetrokkenheid bezighouden: bijvoorbeeld beleidsambtenaren van de gemeente die ouderbetrokkenheid vorm willen geven in de gemeente, lerarenopleiders enzovoort.

Voor het hoofdprogramma hebben we de volgende interessante sprekers bereid gevonden om belangrijke thema’s rond ouderbetrokkenheid aan te kaarten:

SPREKERS BIJDRAGEN
Wouter Hart Terug naar de bedoeling van ouderbetrokkenheid
Kees Jansen De kracht van medezeggenschap
Arline Spierenburg Ouders én onderwijs: samen wordt het beter!
Joost Karels Wat als je er samen niet uitkomt?
Jacques Dane Worden ouders mondiger?
Jurgen van Ree Grenzen en dynamiek in verbinding
Laura Batstra Labels belemmeren ouderbetrokkenheid
Annette Diender Ouders & LOB in het VO
Astrid Ottenheym Ouders: motor voor de ontwikkeling van hun kind
Egbert Kloppenburg Samen kom je verder
Gabriëlla Dekker Ouders en pesten
Peter de Vries Vertrouwen van ouders
Myrthe Meurders Dagvoorzitter

 

Sprekers