Organisatie

Organisatie: Instondo B.V. | Binnen Kalkhaven 263 | 3311 JC Dordrecht |  T 078 645 50 85

Uitgever: Marcel Mathijssen | T 078 645 50 85

Administratie: administratie@instondo.nl

Sponsoring: sales@instondo.nl

© Instondo B.V. Auteursrechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever artikelen, illustraties of schema’s geheel of gedeeltelijk over te nemen. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen en suggesties houden zij zich gaarne aanbevolen.