Op het Landelijk Congres Ouderbetrokkenheid zijn verscheidene mogelijkheden tot sponsoring, zoals aanwezigheid op de informatiemarkt. U kunt hiertoe informatie aanvragen bij Manon Kok: m.kok@instondo.nl.