Astrid Ottenheym: Ouders: motor voor de ontwikkeling van hun kind

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat ouders en onderwijs-, zorgprofessionals goed samenwerken voor het kind, dat afhankelijk van hen is. Zeker bij kwetsbare kinderen is een goede samenwerking noodzakelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Net in deze situaties ontstaat soms escalatie of stagnatie in de samenwerking; dit is funest voor allen maar bovenal voor het kind. Zowel ouders als leerkrachten voelen zich niet begrepen door de ander. Ieder van hen wil het beste voor het kind vanuit het eigen perspectief.

Hoe werken we samen zonder elkaar de beschuldigende vinger toe te wijzen? Hoe voorkomen we escalatie of stagnatie? Hoe kunnen we echt samen werken zodat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt of kan nemen?

Geen instrumentele aanpak vanuit regels en protocollen, maar een menselijke aanpak als basis: een pedagogische aanpak vanuit meervoudig perspectief.


Astrid Ottenheym is directeur-bestuurder bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (ppo-nk.nl). Haar ervaring in de zorg en onderwijs als uitvoerende en leidinggevende professional komen samen in haar werk. Zij zet zich in voor het versterken van de gemeenschap van kinderen – ouders – professionals voor kwetsbare kinderen zodat zij samen dat kunnen doen wat nodig is, zo lang dat nodig is.

Vanuit een netwerkgroep ontwikkelde PPO-NK met ouders het oudersteunpunt vanuit een customer journey (oudersteunpunt.nl) Daarnaast doet zij wetenschappelijk praktijkonderzoek (NRO) voor perspectiefwisseling bij leerkrachten in de omgang met leerlingen met moeilijk gedrag.