Egbert Kloppenburg - Samen kom je verder

Ouderbetrokkenheid: in het speciaal onderwijs komt het erop aan! Ouders wonen vaak op afstand, hebben vaak kinderen op verschillende scholen. Ook hier is een goede samenwerking met ouders heel goed mogelijk. Een interactieve workshop met veel praktische voorbeelden en leren van elkaar. Ook geschikt voor professionals en ouders uit het regulier onderwijs! 


Egbert Kloppenburg werkt als schoolleider op twee basisscholen. Een daarvan is een speciale basisschool. Egbert heeft ervaring in het regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Een nauwe samenwerking met ouders is daarin altijd belangrijk geweest. Zijn ervaring is dat daarin juist het verschil voor kinderen gemaakt kan worden. Samen!