Joost Karels - Wat als je er samen niet uitkomt?

School en ouders willen allebei het beste voor het kind. Meestal zitten zij hierbij op één lijn of komen ze er samen uit als er een verschil van inzicht is. Soms komen school en ouders echter lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ouders blijken dan ware advocaten van hun kind. Dat is misschien begrijpelijk, maar een oplopend conflict zorgt er vaak voor dat het echte belang van het kind uit het oog wordt verloren.

In deze workshop schetst Joost kort de juridische context die van toepassing is als school en ouders een geschil hebben. Deze workshop is echter vooral een plek om samen in gesprek te gaan over de (on)wenselijkheid van de juridisering van de relatie tussen school en ouders. Ook gaan we samen op zoek naar handvatten die helpen om een conflict te voorkomen of die helpen er voor te  zorgen dat twee partijen weer nader tot elkaar komen.

Joost Karels studeerde rechtsgeleerdheid en geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Joost was in het verleden werkzaam als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs en als jurist bij de overheid en in het bedrijfsleven. Op dit moment werkt hij als zelfstandig onderwijsadviseur en onderwijsjurist. Hij spant zich in om vraagstukken en geschillen in het onderwijs zodanig op te lossen dat het kind en diens ontwikkeling niet wordt benadeeld.