Jurgen van Ree - Grenzen en dynamiek in verbinding

Ieder mens heeft te maken met grenzen. Grenzen zijn een voorwaarde voor verbinding. Het gevoel van verbinding is één van de belangrijkste pijlers van succesvolle samenwerkingsrelaties. Het maken van goede afspraken in een samenwerkingsrelatie is echter een kunst op zich. Afspraken worden soms (onbewust) gesaboteerd en niet altijd worden verwachtingen expliciet gemaakt. Allemaal maken we weleens mee dat we in situaties belanden, waarin we soms niet weten hoe we er terecht komen en wat we ermee aan moeten.

Processen in samenwerkingsrelaties tussen school en ouders hebben hun eigen dynamiek.  Deze workshop reikt modellen aan om inzicht te krijgen in en bewustzijn op gedrag en helpt bij het begrijpen waarom processen soms lopen zoals ze gaan en hoe je daar als individu mee om kan gaan.  Inleven en grenzen stellen verdienen allebei alle ruimte in een samenwerkingsrelatie. Angst voor afwijzing en controleverlies belemmeren ons echter vaak in de samenwerking.

Het thema grenzen heeft invloed in gezinnen, in schoolteams en in iedere samenwerkingsrelatie. Deze workshop is dan ook een mooie gelegenheid om bij het thema grenzen en de dynamiek in verbinding stil te staan.  

 

Jurgen van Ree MA studeerde na de Pabo Pedagogiek, volgende een Masteropleiding  Coaching en Leiderschap en een Master Contextuele Benadering. Nadat hij een aantal jaar docent is geweest van de MasterCoach opleiding, is hij nu opleider van verschillende opleidingen in Transactionele Analyse, Systemisch Werk en Contextuele Benadering bij  Plata Opleidingen.

Jurgen heeft onderzoek gedaan naar de begeleiding van startende leerkrachten rondom het thema ouderbetrokkenheid.  Vanuit zijn eigen onderneming Caprea Foundation werkt hij voor gemeentes, (school)organisaties en de jeugdhulpverlening. Hoofdzakelijk op het gebied van proces- en teambegeleiding binnen de thema’s transitie, verbinding en professionele cultuur. 

Vanuit scholenintransitie begeleidt hij ontwikkelingstrajecten van (management)teams en brengt hij het gedachtengoed en de werkwijze van Deep Democracy in scholen.