Kees Jansen - De kracht van medezeggenschap

De betrokkenheid van ouders bij de school heeft veel informele verschijningsvormen. Er is echter meer: in de medezeggenschapsraad van de school is formeel plaats ingeruimd voor de vertegenwoordiging van ouders en leerlingen. Daar kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur. De vraag is hoe je dat het beste kunt doen. In deze workshop gaan we er van uit dat drie dingen daarvoor nodig zijn: visie, passie en actie.

Sinds 2003 werk ik als adviseur en jurist bij (de rechtsvoorgangers van) Verus, de vereniging van schoolbesturen in het protestants-christelijk en katholiek onderwijs. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs gewerkt in lesgevende, leidinggevende en beleidsadviserende functies.

Ik houd me bezig met juridische advisering voor onze leden. Een onderdeel daarvan is de medezeggenschap. Denk dan aan:

◦ de actualisering van het medezeggenschapsstatuut en de –reglementen

◦ trainingen voor (G)MR’en, liefst in aanwezigheid van hun gesprekspartner namens het bevoegd gezag

◦ begeleidingstrajecten wanneer het allemaal niet lekker loopt

Niet alleen het formele kader voor de medezeggenschap en de (harde) procedures komen dan aan de orde, maar ook de (zachte) processen, zoals informatiestromen, wederzijdse verwachtingen en rollen.

De medezeggenschap sluit prima aan bij mijn andere aandachtsgebieden: rechtspersonenrecht (verenigingen en stichtingen) en functiebeschrijving- en waardering volgens FUWA.